Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin – Wiemy jak żyć z autyzmem

Z dniem 30.05.2019r. rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pod tytułem „Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin- Wiemy jak żyć z autyzmem”

Celem głównym zadania jest wsparcie rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez poradnictwo specjalistyczne podnoszące kompetencje rodzicielskie, zabezpieczające specjalistycznie rodziny w trudnej sytuacji życiowej. 

Bieg Bez Barier 2018

„Bieg Bez Barier” edycja IV, już za miesiąc…. 10 czerwca czekamy na Was w Poddębickim Ogrodzie Zmysłów. Jak co roku moc atrakcji dla dzieci i rodziców, a także rywalizacja w biegach dziecięcych, marsz nordic walking i atestowany bieg główny 10 km. Wszystkich zapraszamy po szczegółowe informacje na stronę www.biegbezbarier.pl i gorąco zachęcamy do udziału w imprezie. Fundacja „Obudzić Zmysły” jako organizator tego wydarzenia, chciałaby pozainformacjami o dacie imprezy, dystansach do pokonania, pakietach startowych, atrakcjach po biegu… zwrócić uwagę na to co „zadzieje się” w ramach zapisu na bieg, konkretnie po wyborze kwoty, na którą zdecydują się uczestnicy i co ten wybór daje Fundacji i jej podopiecznym. Otóż zawodnicy biegną w Poddębicach… a na terenie powiatu poddębickiego brak jest kompleksowego podejścia do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Począwszy od diagnozy zaburzeń do wdrożenia terapii- rodzic musi szukać pomocy na terenie odległym od swojego miejsca zamieszkania tj. najczęściej w Łodzi. A postawienie diagnozy to dopiero początek drogi, terapia przynosząca efekty musi odbywać się systematycznie najlepiej codziennie… i tu zaczynają się schody, bo przecież koszt dojazdów, czas potrzebnego na podróże i same podróże, które dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi są trudne do zniesienia. Nasze doświadczenia mówią, że po usłyszeniu diagnozy i w przypadku braku wsparcia rodziny, zazwyczaj jeden z rodziców musi zrezygnować z pracy, bo sytuacja w jakiej się znaleźli przekracza ich możliwości, związane z dojazdami. Realizując działalność statutową Fundacji ”Obudzić Zmysły” dajemy taką możliwość terapii w miejscu zamieszkania. To udaje się od 2014r. niestety tylko dla małej liczby dzieci…chcemy dać taką możliwość i innym rodzinom. I tu odsyłamy do momentu zapisu na bieg… bowiem każdy biegnący może...
PŁEĆ A ASD (autism spectrum disorders)

PŁEĆ A ASD (autism spectrum disorders)

Statystyki występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu wskazują na znaczącą dysproporcję między diagnozowaną liczbą dziewczynek i chłopców. Stosunek osób płci męskiej do żeńskiej w starszych źródłach wynosi 4:1, natomiast w nowszych badaniach proporcję tę określa się jako 2–2,6:1 (Kim in., 2011; Mattila i in., 2011; Lai i in., 2012; za: Rynkiewicz, Łucka 2015). Przewaga w ilości zdiagnozowanych chłopców jest szczególnie widoczna, w odniesieniu do grupy osób mieszczących się w granicach normy intelektualnej (Gałkowski, Pisula, 2003). Niska liczba dziewczynek wysoko funkcjonujących z autyzmem, może stanowić dowód na to, że płeć żeńska i związane z nią biologiczno – społeczne uwarunkowania, mogą pełnić ochronną rolę przed ujawnianiem się deficytów typowych dla lżejszej formy ASD. Stosunek osób płci męskiej i żeńskiej, znajdujących się w granicach normy intelektualnej i cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu, może być także źródłem hipotezy o większych zdolnościach kompensacyjnych u kobiet. Przypuszczalnie umiejętności te pozwalają im na lepszą adaptację do środowiska i „maskowanie” trudności związanych z ASD lepiej, niż czynią to mężczyźni. Ta istotna i ciekawa dysproporcja między liczbą kobiet  i mężczyzn z diagnozą ASD prowadzi do wniosku, że płeć – a raczej charakterystyczne dla niej korelaty, takie jak kompetencje społeczne czy hormony mogą mieć swój udział w zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.   Marta...
Czym właściwie jest autyzm?

Czym właściwie jest autyzm?

Chwila narodzin dziecka, jego pierwsze kroki i pierwsze ząbki to niezapomniane momenty w życiu każdego rodzica. Wszystko jest w porządku. Dziecko rozwija się z dnia na dzień tak, jak tego pragniemy. ON – autyzm – przychodzi nagle. Niespodziewanie. Burzy rzeczywistość jak klocki, które nasze dziecko właśnie ułożyło w zgrabną całość. I wtedy zaczyna się… druga rzeczywistość, ale już nieco inna. Kiedy się pojawi, nie odpuszcza. Taki właśnie jest autyzm. Jest to jedno z dziecięcych całościowych zaburzeń neurorozwojowych. Dziś zaliczany do grupy najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. W czym tkwi przyczyna? Niestety odpowiedź jest bardzo krótka i niejednoznaczna: do końca nie wiadomo. Nie ma konkretnej przyczyny, która mogłaby wywołać autyzm. Za jego powstanie mogą odpowiadać czynniki tj. nieprawidłowości metaboliczne, zaburzenia okresu ciąży, genetyka czy też różnego rodzaju infekcje. Jedno jest pewne. Każdy z tych czynników może sprawić, że kontakt dziecka ze światem rzeczywistym będzie bezlitośnie ograniczony. Aby pomóc, najpierw warto zrozumieć. Otwórzmy się na tolerancję i zmianę postawy wobec osób autystycznych! Możemy to zrobić tylko w jeden sposób: postawić na edukację w obszarze autyzmu.    ...