Twój 1% szansą na lepsze życie

Twój 1% szansą na lepsze życie

Dzieci z autyzmem marzą o życiu, którym żyją ich zdrowi rówieśnicy. Nie możemy go dla nich całkowicie naprawić, ale możemy sprawić, by było choć trochę łatwiejsze. Twój 1% podatku może nam w tym pomóc. Podopiecznymi Fundacji „Obudzić Zmysły” są dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak autyzm i zespół Aspergera. Do tej pory udało nam się pomóc kilkunastu dzieciom ze spektrum w wieku od 3 do 17 lat. Zapewniliśmy im bezpłatne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistów wrażliwych na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami – wśród nich znajduje się zarówno psycholog, jak i neurologopeda. Jednak, aby pomóc większej liczbie dzieci potrzebujemy środków finansowych. Organizacje pozarządowe działają tylko i wyłącznie dzięki hojności i dobrym sercom darczyńców, którzy mogą wspierać je na różne sposoby: finansowo, rzeczowo, merytorycznie, ale także organizacyjnie. Co roku Fundacja „Obudzić Zmysły” organizuje charytatywny, poddębicki bieg pod nazwą „Bieg Bez Barier”, w którym łączy ona przyjemne z pożytecznym, tworząc kolejną okazję do podzielenia się dobrym sercem. Środki ze zbiórki publicznej przekazywane są na cele statutowe fundacji. Tegoroczna, już czwarta edycja biegu, będzie dla dzieci autystycznych kolejną szansą do wkroczenia w lepsze życie. Dzięki statusowi OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) form wsparcia fundacji jest wiele. Do jednych z nich należy 1% podatku, który możesz przekazać, rozliczając się corocznie z organem podatkowym. Sam zdecyduj, na jaki cel chcesz przeznaczyć swój...

Fundacyjne podsumowanie 2015 roku!

Grudzień to czas przemyśleń i podsumowań. My też z końcem roku robimy przegląd dokonań i wspominamy to co działo się przez ostatnie 12 miesięcy. Było o nas głośno w maju. Nam maj kojarzy się ze sportowymi emocjami. To właśnie wtedy zorganizowaliśmy Poddębicki bieg bez barier gromadząc setki osób. Jedni zmierzyli się z dystansem 10 km, inni wybrali krótszą trasę lub pokonywali kilometry maszerując . 29 maja 2015 r. na linii startu stawili się także najmłodsi, dla których przygotowano nie tylko trasę do biegu, ale też inne atrakcje. (więcej: www.biegbezbarier.pl ). Całe wydarzenie miało jeden cel- zgromadzić pieniądze na to, co dla nas najważniejsze- dla naszych podopiecznych, ich leczenie i rehabilitacje. Bo choć wiele osób usłyszało o nas dopiero w maju, tak naprawdę w zaciszu naszej Fundacji przez cały rok- nieprzerwalnie robimy to, co do nas należy- BUDZIMY ZMYSŁY prowadząc zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną poprawiające ich funkcjonowanie w społeczeństwie Staramy się uatrakcyjniać  czas naszym podopiecznym, dlatego poza zajęciami, odbywającymi się w Sali Fundacji, wykorzystujemy potencjał Ogrodu Zmysłów, tam – z udziałem naszych terapeutów-prowadzona jest terapia w zakresie integracji sensorycznej  z wykorzystaniem unikatowych narzędzi terapeutycznych i architektury ogrodu sensorycznego w Poddębicach. Podczas tegorocznych wakacji  udało nam się zorganizować na terenie kompleksu basenów termalnych w Poddębicach  zajęcia rehabilitacyjne w wodzie.  Zajęcia te prowadzone były przez certyfikowanego instruktora pływania posiadającego doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i okazały się strzałem w dziesiątkę. Dobra zabawa, woda i rehabilitacja – na pewno powtórzymy to w nadchodzącym...

Nowy projekt w nowej sali :D

Z radością zawiadamiamy, iż w dniu 13.04.2015r. rozpoczęliśmy zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa. Projekt nosi nazwę „Obudźmy Zmysły-Zajęcia Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością”. Organizacja terapii jest możliwa dzięki dofinansowaniu naszych działań przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie. Adresatami projektu są dzieci i młodzież wywodzące się z lokalnej społeczności (tj. powiatu poddębickiego), posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dzięki niniejszej dotacji mamy możliwość zapewnienia naszym podopiecznym miejsce regularnej terapii, spotkań z psychologiem, logopedą, muzykoterapeutą. Imponujące wyposażenie sali, jakie posiadamy, zapewni przestrzeń do rozwijającej zabawy i efektywnej terapii. Bezpłatna oferta terapeutyczna w miejscu zamieszkania dzieci, profesjonalna pomoc rodzinom dotkniętym chorobą dziecka oraz wspólne pokonywanie barier i stereotypów związanych z niepełnosprawnością jest priorytetem naszego projektu. Naładowani energią ruszamy, by działać...

Są wśród nas…dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, z ADHD, z depresją, z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa i wiele innych… Czy je znamy? Czy potrafimy zobaczyć? Czy rozumiemy ich trudności? Czy chcemy i potrafimy im pomóc? Jak rozpoznać, że dziecko jest autystyczne? Autyzm dziecięcy i zespół Aspergera należą do grupy tzw. zaburzeń całościowych neurorozwojowych. Zaburzenia te charakteryzują się brakiem odpowiednich dla wieku umiejętności uwarunkowanych dojrzewaniem mózgu. W przypadku autyzmu dziecięcego objawy dotyczą:  – zaburzeń interakcji społecznych – zaburzeń porozumiewania ( dwustronnej komunikacji słownej i bezsłownej) – występowania powtarzających się, ograniczonych i stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności. Bardzo istotne jest, by w przypadku autyzmu dziecięcego postawić diagnozę w jak najwcześniejszym okresie rozwoju. Bowiem tylko wcześnie rozpoczęta terapia wielokierunkowa, dzięki „ plastyczności” mózgu, stwarza warunki do znacznej poprawy funkcjonowania dziecka. Przyjmuje się, że wcześnie podjęta interwencja terapeutyczna winna rozpocząć się przed ukończeniem 3 roku życia. Zachowania małego dziecka wskazujące na objawy autyzmu: – brak rozwoju mowy – stereotypowe zabawy – stereotypie ruchowe, czyli powtarzające się, rytmiczne kiwanie i kręcenie głową, uderzanie w dłonie – brak reakcji na swoje imię Zdarza się dość często, iż mimo występowania powyższych objawów, rodzice bywają uspokajani przez otoczenie, co prowadzi do tego, że sami jakby nie zauważają nieprawidłowości rozwojowych. Zdarza się to zwłaszcza, gdy w rodzinie jest to np. jedyne dziecko i trudno porównać z innymi dziećmi. Efektem tego jest fakt, ze w późniejszych okresach rozwoju, np. w okresie przedszkolnym nasilają się zachowania typu: – dziecko nie jest zainteresowane innymi dziećmi, izoluje się; – może nawiązać kontakt, ale czynić to w sposób nieadekwatny, nie okazując zrozumienia dla potrzeb i uczuć innych osób; – występują stereotypie ruchowe, sztywne...