Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin – Wiemy jak żyć z autyzmem

Z dniem 30.05.2019r. rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pod tytułem „Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin- Wiemy jak żyć z autyzmem”

Celem głównym zadania jest wsparcie rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez poradnictwo specjalistyczne podnoszące kompetencje rodzicielskie, zabezpieczające specjalistycznie rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Działania te możliwe są dzięki współfinansowaniu zadania przez Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8.

Pomoc rodzinom w tym zakresie, jest ważnym zadaniem specjalisty. Nie sprowadza się ono do jednorazowego udzielenia informacji o aktualnym poziomie rozwoju dziecka i jego perspektywach. Chodzi o stałe i konsekwentne wspieranie rodzin oraz regularne uczestniczenie w procesie stopniowego przystosowywania się rodzin do życia z osobą z autyzmem.

Stworzenie pod okiem specjalisty możliwości, choćby częściowego uporządkowania własnych uczuć i doświadczeń związanych z dzieckiem, może mieć ogromne znaczenie dla radzenia sobie przez rodziców z problemami i co za tym idzie dla zwiększenia szans adaptacyjnych ich dzieci.

W praktyce niestety, rzadko zdarza się, że rodzice mogą porozmawiać z profesjonalistami, o tym co czują w związku z diagnozą autyzmu i czego się najbardziej obawiają. Są więc osamotnieni i pozbawiani wsparcia.

Realizując zadanie publiczne „”Wiemy jak żyć z autyzmem” mamy możliwość udzielenia takiego wsparcia , jednocześnie aktywizując i osłaniając rodziny osób z autyzmem.

www.lodzkie.pl