ZREALIZOWANE PROJEKTY

Działamy, jako fundacja, nieprzerwanie od 15.09.2014. W tym czasie zrealizowaliśmy zadania publiczne, takie jak:

  • Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych o charakterze ogólnopolskim;
  • „Grant na lepszy start” I i II edycja – dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Projekt Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Zdrowotnej, dofinansowanie rehabilitacji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;
  • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków PFRON, dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, o charakterze regionalnym;
  • Bank BGŻ BNP Paribas SA- dofinansowanie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością typu autyzm;
  • projekt „Obudźmy zmysły” – zajęcia dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną finansowany przez PFRON w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym.