BLOG

Czym właściwie jest autyzm?

Chwila narodzin dziecka, jego pierwsze kroki i pierwsze ząbki to niezapomniane momenty w życiu każdego rodzica. Wszystko jest w porządku. Dziecko rozwija się z dnia na dzień tak, jak tego pragniemy. ON – autyzm – przychodzi nagle. Niespodziewanie. Burzy rzeczywistość jak klocki, które nasze dziecko właśnie ułożyło w zgrabną całość. I wtedy zaczyna się… druga rzeczywistość, ale już nieco inna.

więcej…

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ na Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Zasięg występowania autyzmu nie ogranicza się do jednego regionu lub kraju; niepełnosprawność ta jest ogólnoświatowym wyzwaniem wymagającym globalnego działania. Zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm, pojawiają się w dzieciństwie i nie ustępują przez całe życie. Nasza praca z ludźmi i dla ludzi cierpiących na autyzm nie powinna ograniczać się jedynie do wczesnego wykrywania i leczenia. Powinna ona obejmować różnego rodzaju terapie, plany edukacyjne i inne działania będące wyrazem naszego zrównoważonego, nieprzerwanego zaangażowania.   więcej…

Karta Praw Osób z Autyzmem

Powstała z inicjatywy Porozumienia AUTYZM – POLSKA oraz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, 12 lipca 2013r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Karta nie jest aktem prawnym, którego nieegzekwowanie skutkowałoby sankcjami. Główną jej funkcją jest zwrócenie uwagi na to, że osoby z autyzmem są osobami o specyficznych potrzebach, często różnych od potrzeb innych osób niepełnosprawnych.
więcej…

Są wśród nas…dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, z ADHD, z depresją, z porażeniem mózgowym,
z zespołem Downa i wiele innych…
Czy je znamy? Czy potrafimy zobaczyć? Czy rozumiemy ich trudności? Czy chcemy i potrafimy im pomóc?
Jak rozpoznać, że dziecko jest autystyczne?

więcej…

Możesz pomóc na wiele sposobów!

Zachęcamy do bezpośredniej pomocy finansowej poprzez wpłaty na nasze konto - Bank BGŻ:
09 2030 0045 1110 0000 0391 2050

a także aktywnego uczestniczenia i współorganizacji wydarzeń inicjowanych przez Fundację.
Sprawdź jak możesz pomóc!