POMAGAJ STALE

Nawet niewielkie kwoty, ale przekazywane regularnie są dla nas nieocenionym wsparciem. Dzięki regularnym wpłatom możemy działać i planować przyszłą pomoc dla dzieci!

JEDNORAZOWO

Nawet jednorazowa pomoc to dla nas dużo. To możliwość zorganizowania zajęć choć dla jednego dziecka. To też możliwość zakupienia nowych pomocy do pracy z naszymi podopiecznymi.

Tak nie wiele, a dla nas dużo. Wystarczy dodatkowo uzupełnić 4 rubryki w rozliczeniu podatkowym. Tutaj znajdziesz więcej informacji jak to zrobić.

Wpłaty można dokonywać na nasze konto BS Poddębice 73 9263 0000 0151 1451 2000 0001.

Fundacja „Obudzić Zmysły”
99-200 Poddębice,
ul. Świerczewskiego 6