Nasz zespół

mgr Marta Piasecka (Gąciarz)dsc_8479

Członek Zarządu Fundacji, Dyrektor ds. diagnozy i terapii

Psycholog ze specjalnością psychologia rodziny, rozwoju i edukacji; oligofrenopedagog; terapeuta. W fundacji zajmuje się obserwacją, diagnozą i terapią psychologiczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz psychoedukacją i doskonaleniem kompetencji wychowawczych rodziców. Prowadzi indywidualne zajęcia psychoedukacyjne wspomagające rozwój dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa. W konstruowanych i realizowanych przez siebie programach terapeutycznych dla dzieci wykorzystuje elementy: Stosowanej Analizy Zachowania (ABA), technik poznawczo – behawioralnych, TEACCH, Metody Krakowskiej, treningu teorii umysłu, Treningu Zastępowania Agresji, Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii bajką i metaforą.

Amelia Kochelska

Neurologopeda pracująca z dziećmi z różnymi dysfunkcjami, specjalizująca się w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera. W wolnym czasie współpracuje z instytucjami kultury jako terapeuta, konsultant oraz autorka programu „Muzeum chce (chcę) Cię poznać” i zajęć edukacyjnych w ramach projektu „samoDZIELNI w kulturze” (Muzeum Miasta Łodzi), skierowanych do dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.