Nasz zespół

mgr Marta Piasecka (Gąciarz)dsc_8479

Członek Zarządu Fundacji, Dyrektor ds. diagnozy i terapii

Psycholog ze specjalnością psychologia rodziny, rozwoju i edukacji; oligofrenopedagog; terapeuta. W fundacji zajmuje się obserwacją, diagnozą i terapią psychologiczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz psychoedukacją i doskonaleniem kompetencji wychowawczych rodziców. Prowadzi indywidualne zajęcia psychoedukacyjne wspomagające rozwój dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa. W konstruowanych i realizowanych przez siebie programach terapeutycznych dla dzieci wykorzystuje elementy: Stosowanej Analizy Zachowania (ABA), technik poznawczo – behawioralnych, TEACCH, Metody Krakowskiej, treningu teorii umysłu, Treningu Zastępowania Agresji, Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii bajką i metaforą.