Nasz zespół

mgr Marta Piasecka (Gąciarz)dsc_8479

Członek Zarządu Fundacji, Dyrektor ds. diagnozy i terapii

Psycholog ze specjalnością psychologia rodziny, rozwoju i edukacji; oligofrenopedagog; terapeuta. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii m.in. zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania, mutyzmu, fobii społecznej, tików, zaburzeń odżywiania. Uczestnik wielu szkoleń oraz konferencji naukowych z zakresu wczesnej diagnozy, terapii i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyła kurs III stopnia Stosowanej Analizy Zachowania, kurs HANDLE II stopnia, szkolenie podstawowe z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, szkolenie z Terapii Ręki i Zaburzeń Motoryki Małej.  Posiada certyfikat ukończenia rocznego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych. Twórca i realizator programów terapeutycznych (m.in. programu rozwoju mowy dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się, programu zmiany zachowań dla dzieci z trudnościami wychowawczymi). Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania.

W fundacji zajmuje się obserwacją, diagnozą i terapią psychologiczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz psychoedukacją i doskonaleniem kompetencji wychowawczych rodziców. Prowadzi indywidualne zajęcia psychoedukacyjne wspomagające rozwój dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa. W  konstruowanych i realizowanych przez siebie programach terapeutycznych dla dzieci wykorzystuje elementy: Stosowanej Analizy Zachowania (ABA), technik poznawczo – behawioralnych, TEACCH, Metody Krakowskiej, treningu teorii umysłu, Treningu Zastępowania Agresji, Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii bajką i metaforą.

Amelia Kochelska

Neurologopeda pracująca z dziećmi z różnymi dysfunkcjami, specjalizująca się w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera. Interdyscyplinarną wiedzę zawodową uzyskała podczas studiów z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedii (Uniwersytet Łódzki) oraz neurologopedii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Swoją pasję zawodową realizuje przez systematyczną pracę z dziećmi wymagającym specjalistycznej pomocy. Doświadczenie zawodowe zdobywa nawiązując kolejno współpracę z organizacjami takimi jak fundacja JiM i fundacja Obudzić Zmysły. W wolnym czasie współpracuje z instytucjami kultury, jako terapeuta, konsultant oraz autorka programu „Muzeum chce (chcę) Cię poznać” i zajęć edukacyjnych w ramach projektu „samoDZIELNI w kulturze” (Muzeum Miasta Łodzi), skierowanych do dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, zabiegając o zabezpieczenie możliwości uczestnictwa w kulturze dla tej grupy dzieci. Swoje doświadczenia opisała w artykułach: „Muzeum chce (chcę) Cię poznać – kreowanie potrzeb uczestnictwa w kulturze dzieci ze spektrum autyzmu” (Miscellanea Łódzkie) oraz „Dźwięk prosto do ucha” (Kalejdoskop).

 

Joanna Kisiel10168076_10202090887255657_5704280941126038241_n

Stażystka, wspierająca zajęcia terapeutyczne oraz pracę biurową fundacji. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą nabywała będąc wolontariuszką w świetlicy środowiskowej oraz będąc wychowawcą na obozach i koloniach. Brała udział w innowacyjnym projekcie dotyczącym Modelu Działań Systemowych(praca metodą społeczności korekcyjnej) realizowanym przez Stowarzyszenie MONAR. Doświadczenie pracy z dziećmi wymagającymi specjalistycznej pomocy zdobywała także pracując w przedszkolu integracyjnym.