Twój 1% szansą na lepsze życie

Twój 1% szansą na lepsze życie

Dzieci z autyzmem marzą o życiu, którym żyją ich zdrowi rówieśnicy. Nie możemy go dla nich
całkowicie naprawić, ale możemy sprawić, by było choć trochę łatwiejsze. Twój 1% podatku może
nam w tym pomóc.

Podopiecznymi Fundacji „Obudzić Zmysły” są dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak
autyzm i zespół Aspergera. Do tej pory udało nam się pomóc kilkunastu dzieciom ze spektrum w
wieku od 3 do 17 lat. Zapewniliśmy im bezpłatne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez
specjalistów wrażliwych na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami – wśród nich znajduje się
zarówno psycholog, jak i neurologopeda. Jednak, aby pomóc większej liczbie dzieci potrzebujemy
środków finansowych.

Organizacje pozarządowe działają tylko i wyłącznie dzięki hojności i dobrym sercom darczyńców, którzy mogą wspierać je na różne sposoby: finansowo, rzeczowo, merytorycznie, ale także organizacyjnie. Co roku Fundacja „Obudzić Zmysły” organizuje charytatywny, poddębicki bieg pod nazwą „Bieg Bez Barier”, w którym łączy ona przyjemne z pożytecznym, tworząc kolejną okazję do podzielenia się dobrym sercem. Środki ze zbiórki publicznej przekazywane są na cele statutowe fundacji. Tegoroczna, już czwarta edycja biegu, będzie dla dzieci autystycznych kolejną szansą do wkroczenia w lepsze życie.

Dzięki statusowi OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) form wsparcia fundacji jest wiele. Do jednych z nich należy 1% podatku, który możesz przekazać, rozliczając się corocznie z organem podatkowym.

Sam zdecyduj, na jaki cel chcesz przeznaczyć swój 1%.