Obudźmy zmysły – mamy nowy projekt!

Rozpoczęliśmy kolejny projekt dzięki, któremu będziemy mogli realizować zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, cierpiących na schorzenia typu: autyzm, Zespół Aspergera, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne zaburzenia rozwoju, wywodzących się ze społeczności powiatu poddębickiego. Projekt pt. „Obudźmy zmysły – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością” będziemy realizować dzięki Zarządowi Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zajęcia rehabilitacyjne, w których osoby niepełnosprawne będą poddawane oddziaływaniom terapeutycznym poprzez osobę terapeuty (psycholog, logopeda, muzykoterapeuta, fizjoterapeuta), a także osobę „terapeuty cienia”, kierującego i wspomagającego w sposób subtelny uczestników – jako cień osoby niepełnosprawnej. Program zajęć będzie przygotowywany tak, aby uczestnicy nabywali, rozwijali i podtrzymywali umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Chcemy, aby rehabilitacja ta przyczyniła się do rozwoju komunikowania się naszych podopiecznych z otoczeniem, a tym samym ułatwiała im proces włączania się do społeczności. Dodatkowo część projektu będzie realizowana w Ogrodzie Zmysłów w Poddębicach oraz Basenach Termalnych Geotermii w Poddębicach. Miejsca te zostały zaprojektowane i stworzone ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami. W rehabilitacji zostaną wykorzystane ścieżki terapeutyczne, gniazda zapachowe, siedziska wstęgowe, kolorowe fontanny na terenie Ogrodu Zmysłów. Atutem Basenów Termalnych jest lecznicza, wysokozmineralizowana woda termalna. Realizując zadanie chcemy dać osobom niepełnosprawnych możliwość integracji ze społecznością. Naszym celem jest, aby obecność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością na terenie obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych skutecznie włączała ich do społeczności. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez dostarczenie formularza rejestracyjnego do siedziby Fundacji lub na spotkaniu inauguracyjnym. Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres biuro@obudziczmysly.pl. W dniu 4 czerwca 2017 roku odbędzie się spotkanie inauguracyjne dla beneficjentów...

Bieg Bez Barier tuż, tuż…

Pewnie niektórzy zastanawiają się co się u nas dzieje, czemu ostatnio tak cicho… A my szykujemy Bieg Bez Barier! Zostało już tylko kilka dni. To jest już trzecia edycja biegu i szykujemy dużo nowych niespodzianek.   Więcej informacji i szczegółów odnośnie biegu znajdziecie na stronie biegu oraz na Facebooku....

Zobacz naszą salkę!

Zobaczcie naszą salkę! Pojawiły się w niej nowe meble dostosowane do potrzeb naszych podopiecznych. Wszystko to dzięki pomocy Fundacji Banku BGŻ BNP PARIBAS oraz wolontariuszom z Banku BGŻ BNP PARIBAS w Poddębicach. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w rozwój naszej Fundacji....

Dziękujemy!

Dzięki współpracy z Fundacją BGŻ BNP Paribas i wolontariuszami z Banku BGŻ BNP Paribas w Poddębicach mogliśmy zorganizować projekcję filmu „ŻYCIE ANIMOWANE”. Miała ona miejsce 2 kwietnia 2017 r. w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Celem obchodów tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zachęcenie do podejmowania działań, aby zwrócono uwagę na odizolowywanie osób z autyzmem od społeczeństwa. W związku z tym film został poprzedzony krótką prelekcją o autyzmie. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy tak licznie się zgromadzili pomimo słonecznej pogody. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach nagrodzonego przez Fundację BGŻ BNP Paribas projektu wolontariuszy z Oddziału w Poddębicach „Budzimy Zmysły z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS”. Pragniemy także podziękować Pani Dyrektor Poddębickiego Domu Kultury i  Sportu za udostępnienie Pijalni Wód Termalnych w celu projekcji filmu.   Zdjęcia dzięki wolontariuszom Banku BGŻ BNP PARIBAS w...

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ na Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie z dnia 2 kwietnia 2012 r. Zasięg występowania autyzmu nie ogranicza się do jednego regionu lub kraju; niepełnosprawność ta jest ogólnoświatowym wyzwaniem wymagającym globalnego działania. Zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm, pojawiają się w dzieciństwie i nie ustępują przez całe życie. Nasza praca z ludźmi i dla ludzi cierpiących na autyzm nie powinna ograniczać się jedynie do wczesnego wykrywania i leczenia. Powinna ona obejmować różnego rodzaju terapie, plany edukacyjne i inne działania będące wyrazem naszego zrównoważonego, nieprzerwanego zaangażowania.  Docieranie do ludzi dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymaga globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami. Szczególnie istotne jest zwiększenie inwestycji w sferę społeczną i edukacyjną oraz w sektor pracy, ponieważ zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się powinny pracować nad zwiększeniem potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem i nad rozwijaniem ich talentów. Musimy także wspierać dalsze badania i szkolić osoby zapewniające niespecjalistyczną opiekę oraz sprawić, by społeczności osób dotkniętych autyzmem miały lepszy dostęp do usług opiekuńczych i pomocowych. Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. W tym Dniu Administracja Poczty Narodów Zjednoczonych wyemituje w Nowym Jorku, Wiedniu i Genewie sześć pamiątkowych znaczków pocztowych oraz dwie koperty kolekcjonerskie, mające promować wiedzę na temat autyzmu. Te niewielkie kawałki papieru, zawierające obrazy stworzone przez artystów, u których zdiagnozowano autyzm, będą ważnym przesłaniem dla ludzi na całym świecie, przypominającym, że talent i kreatywność drzemią w każdym z nas. Moja żona zawsze była bardzo zaangażowana w promowanie wiedzy na temat autyzmu...