Obudźmy zmysły – mamy nowy projekt!

10

Rozpoczęliśmy kolejny projekt dzięki, któremu będziemy mogli realizować zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, cierpiących na schorzenia typu: autyzm, Zespół Aspergera, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne zaburzenia rozwoju, wywodzących się ze społeczności powiatu poddębickiego.

Projekt pt. „Obudźmy zmysły – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością” będziemy realizować dzięki Zarządowi Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zajęcia rehabilitacyjne, w których osoby niepełnosprawne będą poddawane oddziaływaniom terapeutycznym poprzez osobę terapeuty (psycholog, logopeda, muzykoterapeuta, fizjoterapeuta), a także osobę „terapeuty cienia”, kierującego i wspomagającego w sposób subtelny uczestników – jako cień osoby niepełnosprawnej. Program zajęć będzie przygotowywany tak, aby uczestnicy nabywali, rozwijali i podtrzymywali umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Chcemy, aby rehabilitacja ta przyczyniła się do rozwoju komunikowania się naszych podopiecznych z otoczeniem, a tym samym ułatwiała im proces włączania się do społeczności.

Dodatkowo część projektu będzie realizowana w Ogrodzie Zmysłów w Poddębicach oraz Basenach Termalnych Geotermii w Poddębicach. Miejsca te zostały zaprojektowane i stworzone ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami. W rehabilitacji zostaną wykorzystane ścieżki terapeutyczne, gniazda zapachowe, siedziska wstęgowe, kolorowe fontanny na terenie Ogrodu Zmysłów. Atutem Basenów Termalnych jest lecznicza, wysokozmineralizowana woda termalna.

Realizując zadanie chcemy dać osobom niepełnosprawnych możliwość integracji ze społecznością. Naszym celem jest, aby obecność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością na terenie obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych skutecznie włączała ich do społeczności.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez dostarczenie formularza rejestracyjnego do siedziby Fundacji lub na spotkaniu inauguracyjnym. Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres biuro@obudziczmysly.pl.

W dniu 4 czerwca 2017 roku odbędzie się spotkanie inauguracyjne dla beneficjentów i ich rodzin. spotkanie zorganizowane zostanie na terenie Ogrodu Zmysłów w Poddębicach . Inauguracja będzie połączona z zabawą animacyjną w plenerze.