Dziękujemy!

Dzięki współpracy z Fundacją BGŻ BNP Paribas i wolontariuszami
z Banku BGŻ BNP Paribas w Poddębicach mogliśmy zorganizować projekcję filmu „ŻYCIE ANIMOWANE”. Miała ona miejsce 2 kwietnia 2017 r. w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie.

Celem obchodów tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zachęcenie do podejmowania działań, aby zwrócono uwagę na odizolowywanie osób z autyzmem od społeczeństwa. W związku z tym film został poprzedzony krótką prelekcją o autyzmie.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy tak licznie się zgromadzili pomimo słonecznej pogody.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach nagrodzonego przez Fundację BGŻ BNP Paribas projektu wolontariuszy z Oddziału w Poddębicach „Budzimy Zmysły z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS”.

Pragniemy także podziękować Pani Dyrektor Poddębickiego Domu Kultury i  Sportu za udostępnienie Pijalni Wód Termalnych w celu projekcji filmu.

 

p1100007

Zdjęcia dzięki wolontariuszom Banku BGŻ BNP PARIBAS w Poddębicach.